น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าร่วมพิธีถวายดอกไมัจันทน์ในต่างประเทศ (ณ กรุงปารีส)

Release Date : 30-10-2017 00:00:00
น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าร่วมพิธีถวายดอกไมัจันทน์ในต่างประเทศ (ณ กรุงปารีส)

        น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผชท.ทร.
ไทย/ปารีส เข้าร่วมพิธีถวายดอกไมัจันทน์ในต่างประเทศ (ณ กรุงปารีส)   ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง Salons Vianey เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าร่วมพิธีถวายดอกไมัจันทน์ในต่างประเทศ (ณ กรุงปารีส)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง