น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 19-10-2017 00:00:00
น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา  ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา  ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน
ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เป็นประธานในพิธี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา  ยุวนางกูร ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง