“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๔”

Release Date : 13-04-2021 09:09:09
“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๔”

 

เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาเอก ชัยยุทธ์ คลังเงิน  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทยและเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีกำลังพลสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฯ และครอบครัวร่วมกัน​สรงน้ำพระพุทธ โอกาสนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฯ ได้กล่าวอวยพรให้กำลังพลและครอบครัวได้มีกำลังแรงกาย กำลังใจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๔”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง