ในวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐ น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเลี้ยงอาหารคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกต (กฟก.) จำนวน ๕ นาย ซึ่งเดินทางมาตรวจรับระบบ Helicopter Traversing System ขั้นโรงงาน ที่บ้านพัก ผชท.ทร.ไทย/ปารีส

Release Date : 07-12-2017 00:00:00
ในวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐ น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเลี้ยงอาหารคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกต (กฟก.) จำนวน ๕ นาย ซึ่งเดินทางมาตรวจรับระบบ Helicopter Traversing System ขั้นโรงงาน ที่บ้านพัก ผชท.ทร.ไทย/ปารีส

ในวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐ น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดเลี้ยงอาหารคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดหาเรือฟริเกต (กฟก.) จำนวน ๕ นาย ซึ่งเดินทางมาตรวจรับระบบ Helicopter Traversing System ขั้นโรงงาน ที่บ้านพัก ผชท.ทร.ไทย/ปารีส