๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส

Release Date : 11-07-2021 12:30:00
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส

ใน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาโท หญิง เพ็ญพักตร์ คลังเงิน ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการและกำลังพลสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส ณ salle la palme กรุงปารีส โดยมี นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในการเปิดงาน การนี้ มีประชาชนคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง