ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และภริยา ร่วมงาน "CAMNA Cocktail Party" ณ Cercle National des Armées, Saint-Augustin

Release Date : 02-07-2021 20:30:00
ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และภริยา ร่วมงาน "CAMNA Cocktail Party" ณ Cercle National des Armées, Saint-Augustin

เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.อ.ชัยยุทธ์  คลังเงิน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และภริยา ร่วมงาน "CAMNA Cocktail Party" ณ Cercle National des Armées, Saint-Augustin โดยมี พล.ท.J.M.Halter Defense Attache Dean เป็นประธานกล่าวแสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในฝรั่งเศสและแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทูตฝ่ายทหารภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ในการนี้ ผชท.ทร.และภริยา ได้เข้าพบปะหารือกับ ผชท.ฝ่ายทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันต่อไป

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และภริยา ร่วมงาน "CAMNA Cocktail Party" ณ Cercle National des Armées, Saint-Augustin
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง