โครงการจิตอาสาพระราชทานในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ

Release Date : 17-03-2021 14:30:00
โครงการจิตอาสาพระราชทานในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๔ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันส่งมอบอาหารแห้ง ของใช้จำเป็นพื้นฐาน และเครื่องนุ่งห่มที่องค์กร Corot Entraide ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ยากไร้ในกรุงปารีส การนี้ Ms. Catherine Duverger-Nédellec รองประธานองค์กรฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งถึงไมตรีจิตและการแบ่งปันในการดำเนินกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งของที่ได้รับบริจาคเป็นสิ่งที่มีค่า โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
โครงการจิตอาสาพระราชทานในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง