สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส จัดพิธีบวงสรวง ถวายสักการะ และพิธีทำบุญ เพื่อหวนรำลึก ๑๔๐ ปี แห่งการประสูติเสด็จเตี่ย องค์พระบิดาของทหารเรือไทย

Release Date : 19-12-2020 11:59:00
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส จัดพิธีบวงสรวง ถวายสักการะ และพิธีทำบุญ เพื่อหวนรำลึก ๑๔๐ ปี แห่งการประสูติเสด็จเตี่ย องค์พระบิดาของทหารเรือไทย

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก ชัยยุทธ์ คลังเงิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวง ถวายสักการะ และพิธีทำบุญถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย หรือเสด็จเตี่ย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๑๔๐ ปี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส จัดพิธีบวงสรวง ถวายสักการะ และพิธีทำบุญ เพื่อหวนรำลึก ๑๔๐ ปี แห่งการประสูติเสด็จเตี่ย องค์พระบิดาของทหารเรือไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง