เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร./ปารีส พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สน.ผชท.ทร./ปารีส เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Release Date : 07-12-2017 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอริสรา  ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร./ปารีส พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สน.ผชท.ทร./ปารีส เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอริสรา  ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร./ปารีส พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สน.ผชท.ทร./ปารีส
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ Cercle de l'Union Interalliée กรุงปารีส โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธาน มีตัวแทน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สื่อมวลชนและ Friends of Thailand เข้าร่วมจำนวนประมาณ 400 คน Réception de la fête
nationale de Thaïlande 2017 (ผชท.ทร./ปารีส ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ฯ ประจำ สย.มิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอริสรา  ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร./ปารีส พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สน.ผชท.ทร./ปารีส เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง