น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา เข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 72 ปี

Release Date : 30-10-2017 00:00:00
น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา เข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 72 ปี

     น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา เข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 72 ปี การก่อตั้ง
กองทัพอินโดนีเซีย ในวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐-๑๖๐๐  ซึ่งมี เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำกรุงปารีสเป็นประธาน โดยการจัดงาน
ครั้งนี้ ผชท.ทหารอินโดนีเซีย ได้จัดให้มีการรับประทานอาหารและแข่งขันโบลิ่งร่วมกัน  ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานวันกองทัพที่ไม่เหมือนกับ
การจัดงานวันกองทัพของประเทศอื่น ๆ  ทำให้ ผชท.ทหาร  แต่ละประเทศมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมากขึ้น

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผชท.ทร.ไทย/ปารีส และนางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา เข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 72 ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง