น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำ ณ กรุงปารีส เข้าร่วมงาน 50 ปี ASIAN ณ Hotel Potocki Chambre de Commerce et Industrie de Paris

Release Date : 19-10-2017 00:00:00
น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำ ณ กรุงปารีส เข้าร่วมงาน 50 ปี ASIAN ณ Hotel Potocki Chambre de Commerce et Industrie de Paris

         น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำ ณ กรุงปารีส เข้าร่วมงาน 50 ปี ASIAN ณ Hotel Potocki Chambre de Commerce et Industrie de Paris27 avenue de Friedland 75008 Paris เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.เอตม์  ยุวนางกูร ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำ ณ กรุงปารีส เข้าร่วมงาน 50 ปี ASIAN ณ Hotel Potocki Chambre de Commerce et Industrie de Paris
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง