จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle)

Release Date : 27-04-2017 00:00:00

จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือชื่อเดิมคือจัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile)
ถนน 12 สายมาบรรจบกัน ณ จัตุรัสแห่งนี้ทำให้มีรูปร่างเป็นดวงดาว ถนนทั้ง 12 สาย (ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ) มีดังนี้ :
1. ถนนวากร็อง (Avenue de Wagram) เรียกมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เดิมเรียกว่า ถนนเลตวล (Boulevard de l'Étoile) หรือ ถนนเบอซง (Boulevard Bezons)
2. ถนนอ็อช (Avenue Hoche) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแรน-ออร์ตองซ์ (Avenue de la Reine-Hortense) และก่อนหน้านั้น ถนนมงโซ (Boulevard Monceau)
3. ถนนฟรีดลันด์ (Avenue de Friedland) เรียกมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เดิมเรียกว่า ถนนโบฌง (Boulevard Beaujon)
4. ถนนช็องเซลีเซ
5. ถนนมาร์โซ (Avenue Marceau) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนโฌเซฟีน (Avenue Joséphine)
6. ถนนดีเอนา (Avenue d'Iéna)
7. ถนนเกลแบร์ (Avenue Kléber) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนรัว-เดอ-โรม (Avenue du Roi-de-Rome) และก่อนหน้านั้น ถนนปาซี (Boulevard de Passy)
8. ถนนวิกตอร์ อูโก (Avenue Victor Hugo) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนรัว-เดอ-โรม (Avenue du Roi-de-Rome) และก่อนหน้านั้น ถนนปาซี (Boulevard de Passy)
9. ถนนไอเลา (Avenue d'Eylau) เรียกมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เดิมเรียกว่า ถนนแซงต์-กลูด์ (Avenue de Saint-Cloud)
10. ถนนฟ็อช (Avenue Foch) ในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 มีชื่อว่า ถนนบัวส์ (เดอ บูโลญ) และในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแล็งเปราทริส (Avenue de l'Impératrice)
11. ถนนกร็องดาร์เม (Avenue de la Grande-Armée) เรียกมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เดิมเรียกว่า ถนนเนอยี (Avenue de Neuilly)
12. ถนนการ์โน (Avenue Carnot) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแด็สลิง (Avenue d'Essling)
13. ถนนมัก-มาอง (Avenue Mac-Mahon) ในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 มีชื่อว่า ถนนแพร็งส์-เฌโรม (Avenue du Prince-Jérôme)