ถนนวงแหวนของปารีส (boulevard Périphérique de paris)

Release Date : 27-04-2017 00:00:00

     ถนนวงแหวนของปารีส (boulevard Périphérique de paris) เป็นถนนวงแหวนหลักของปารีส มีความยาว 35.04 กม. และมีขีดจำกัด ความเร็ว 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(45 ไมล์ต่อชั่วโมง)